image

Disclaimer

Copyright

ErgoFilm© is een idee van LOCOmotion BV, Bennekom. Daar berust ook het copyright. Het concept en de inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, ontwikkelaar en auteurs gebruikt worden voor overname in andere gedrukte, geprinte, digitale of welke andere vorm dan ook.

Aansprakelijk

De informatie die op deze website en films die daaraan zijn gelinkt is te vinden, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de ontwikkelaars, noch de auteurs, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Bij gebruik van hulpmiddelen zal ondanks de informatie die vertoond wordt in de films altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie die is te vinden op deze website.